Bio

Bio Ron-Maria Buitenhuis

Go to 'videoclips' to hear all songs

Ga naar 'videoclips' voor alle muziek

+ Limburgse singer-songwriter met pakkende melodieën en krachtige teksten. Van teder tot confronterend.

+ Journalist/interviewer Dagblad De Limburger.

+ Auteur van diverse boeken.

(FOR ENLGLISH VERSION, SEE BELOW)

 

Het genre van Ron-Maria Buitenhuis is het best te omschrijven als COTTAGE MUSIC: sfeervolle liedjes – in het Engels, in het Nederlands en ook zijn eigen Limburgse dialect. Van die liedjes waar je met vrienden naar luistert in de sfeervolle omgeving van een 'buitenhuis'. De tweede naam 'Maria' is overigens een hommage aan zijn oma, die een belangrijke rol in zijn leven speelde.

 

Zijn liedjes hebben vaak een boodschap of een verrassende overweging. Altijd met teksten die het hart raken.

Zoals het prijswinnende ‘Ein Huipke Miens’ (Een hoopje Mens), over de impact die de ziekte van Alzheimer heeft. Award: Best Songtext 2009

 

Ron-Maria Buitenhuis wordt al meer dan dertig jaar merkbaar geïnspireerd door Leonard Cohen, Damien Rice, James Taylor, Nick Drake, Joni Mitchell en Stef Bos. In 2004 mocht hij de 70-ste verjaardag van Cohen vieren in New York.

 

Lori Lieberman, de Amerikaanse zangeres die de originele versie van de wereldhit ‘Killing me softly with his song’ schreef, recenseerde ooit Ron's cd's als volgt:

 

‘MY!!!!! They this is BEAUTIFUL. At first I was taken by your voice, especially on the later tracks – and thought it sounded a bit like Peter Gabriel… (a compliment)… As the songs weaved into one another, I was struck by the musicianship, and your melodic sense is haunting and lovely.

 

In 2007 verscheen de dialect-cd ‘Veur JM&K’ (initialen van zijn kinderen) waarvan enkele nummers door Radio2 werden opgepikt. De provinciale omroep L1 draait er nog steeds met regelmaat nummers van.

 

In 2009 gevolgd door de Engelstalige cd met de titel: ‘Paradise of the Mind’.

Het protestlied ‘We Believe (Neda’s Song)’ gooide hoge ogen op Youtube. Een lied over de 27-jarige Neda, de jonge vrouw die in Teheran werd doodgeschoten door sluipschutters tijdens de demonstaties voor meer democratie. Een lied dat via digitale sluipwegen ook Iran werd binnengesmokkeld.

Een treffende tekst, een goede beat en een refrein dat eindigt in een gevoel van solidariteit (Brabants Dagblad).

 

Tijdens een sabbatical in 2012 deed Ron-Maria de 'Unicef Music Tour' langs de kusten van de Middellandse Zee. Als (straat)muzikant trad hij op in tal van Kroatische en Italiaanse steden. De opbrengst was bestemd voor Unicef. Voor deze gelegenheid kwam de cd 'Tri-Lingua' uit. Met liedjes in het Engels, Nederlands en Limburgs.

 

In 2015 gevolgd door 'The Love Columbus'. Een Engelstalige cd met 16 nieuwe nummers. Een afwisseling van mooie troubadourliedjes, tedere ballades en meerdere stevige uptempo nummers, allen in de beste singer-songwritertraditie. Youtube-toppers als 'The Cactusman' (over mensen die worden afgewezen door de maatschappij vanwege hun uiterlijk of sociale status), en 'Days of Guinevere' (over geheime liefdes in eerdere levens) tonen Ron-Maria's oog voor de medemens en romantische inborst.

 

 

 

 

 

 

 

 

IN ENGLISH

 

+ Singer-songwriter with catchy melodies and powerful lyrics. From gentle to confrontational.

+ Journalist/interviewer Newspaper De Limburger

+ Author several books

 

The genre of Ron-Maria Buitenhuis is best described as COTTAGE MUSIC: atmospheric songs – in English, Dutch ans his home spoken Limburg Dialect. Tender songs for friends, to be listen in the harmonious surroundings of a country house. His second name 'Maria' is a homage to his grandmother, who played an important role in his life.

 

His songs often have a message, or an unexpected view. Always with lyrics that touch the heart. As the award-winning ‘Ein Huipke Miens (A pile of Man), about the enormous impact that Alzheimer’s has. Award: Best Song Text 2009

 

For over thirty years Ron-Maria Buitenhuis felt inspired by Leonard Cohen, Damien Rice, James Taylor, Nick Drake, Joni Mitchell and Stef Bos. In 2004, he was at the 70th birthday celebration of Cohen in New York.

 

Lori Lieberman, de Amerikaanse singer/composer of the worldhit ‘Killing me softly with his song’ once wrote about Ron's cd's:

 

‘MY!!!!! They this is BEAUTIFUL. At first I was taken by your voice, especially on the later tracks – and thought it sounded a bit like Peter Gabriel… (a compliment)… As the songs weaved into one another, I was struck by the musicianship, and your melodic sense is haunting and lovely.

 

In 2007, the dialect CD 'Veur JM&K' (initials of his children) was released, and some songs were picked up by National Radio 2. The provincial broadcaster L1 is still playing numbers.

 

Followed in 2009 by the English CD titled 'Paradise of the Mind '.

The protest song 'We Believe (Neda's Song)' scored big on Youtube. A song about the 27-year old Neda, the young woman who was shot in Tehran by snipers during the demonstrations for more democracy. The song was via digital shortcuts also smuggled into Iran.

A striking text, a good beat and a chorus that ends in a feeling of solidarity' (Brabants Dagblad).

 

During a sabbatical in 2012, Ron-Maria did the 'Unicef ​​Music Tour' along the coasts of the Mediterranean Sea. As a (street) musician he has performed in numerous Croatian and Italian cities. The proceeds were donated to UNICEF. For this occasion the album 'Tri-Lingua' appeared, with songs in English, Dutch and Limburgs.

 

In 2015 followed by 'The Love Columbus'. An English CD with 16 new songs. A variety of beautiful troubadour songs, tender ballads and more uptempo numbers, all in the best singer-songwriter tradition. Youtube-toppers like 'The Cactusman' (about people who are rejected by society because of their malformed body or social status) and 'Days of Guinevere' (about secret loves in past lives) show Ron-Maria's sociability and romantic heartbeat.